LDSS Valdes sastāvs:

Prezidents Arnis Makārovs t: +371 28705409 e-pasts: arnis.makarovs@gmail.com

Pilnvaru termiņš uz 2 gadiem no 05.06.2021.

Viceprezidents Linda Gulbe t: +371 29608080 e-pasts: linda@frisbee.lv

Pilnvaru termiņš uz 2 gadiem no 05.06.2021.

Valdes loceklis Jānis Bernāns t: +371 22429973 e-pasts: janis@frisbee.lv

Pilnvaru termiņš uz 2 gadiem no 05.06.2021.

Valdes loceklis Ieva Zvane t: +371 25947393 e-pasts: ievazvane@gmail.com

Pilnvaru termiņš uz 2 gadiem no 05.06.2021.

Valdes loceklis Aigars Ancāns t: +371 29391774 e-pasts: aigars.ancans@gmail.com

Pilnvaru termiņš uz 2 gadiem no 05.06.2021.

Rekvizīti:

SEB banka

Biedrība “Latvijas Disku sportu savienība”
Reģ.Nr.: 40008047601
Jur. adr.: Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013
Banka: AS “SEB banka”
Bankas kods: UNLALV2X
Konts: LV08UNLA0033300700121

Valsts Kase

Biedrība “Latvijas Disku sportu savienība”
Reģ.Nr.: 40008047601
Jur. adr.: Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013
Banka: Valsts Kase
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV60TREL9152120000000

Kontaktu forma

Vispārīgai saziņai ar LDSS raksti info@ldss.lv vai aizpildi zemāk redzamo formu.