LDSS Valdes sastāvs:

Prezidents Aigars Ancāns t: +371 29391774 e-pasts: aigars.ancans@gmail.com

Pilnvaru termiņš uz 2 gadiem no 30.03.2025.

Viceprezidente Linda Gulbe t: +371 29608080 e-pasts: linda@frisbee.lv

Pilnvaru termiņš uz 2 gadiem no 30.03.2025.

Valdes loceklis Juris Čeičs t: +371 29 393 403 e-pasts: juris.ceics@gmail.com

Pilnvaru termiņš uz 2 gadiem no 30.02.2025.

Rekvizīti:

SEB banka

Biedrība “Latvijas Disku sportu savienība”
Reģ.Nr.: 40008047601
Jur. adr.: Ogres nov., Ikšķile, Ādama iela 21 - 2
Banka: AS “SEB banka”
Bankas kods: UNLALV2X
Konts: LV08UNLA0033300700121

Valsts Kase

Biedrība “Latvijas Disku sportu savienība”
Reģ.Nr.: 40008047601
Jur. adr.: Ogres nov., Ikšķile, Ādama iela 21 - 2
Banka: Valsts Kase
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV60TREL9152120000000

Kontaktu forma

Vispārīgai saziņai ar LDSS raksti info@ldss.lv vai aizpildi zemāk redzamo formu.